Priser

Medlemskontingent på kr. 100,- kommer i tillegg til treningsavgift (gjelder ikke enkelt-time). Dette betales kun en gang pr år.
 
Nedre aldersgrense på våre treninger er 13 år. For våre styrketreningstimer (vektstang og Power Hour) er aldresgrensen 15 år.
 
Friskis&Svettis har gjennom vårt medlemskap i Friskis Riks (Sverige) en ulykkesforsikring  for alle medlemmer dersom alvorlig skade skulle oppstå i forbindelse med trening.
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisliste

Prisene gjelder fra 29.12.2017 til 27.12.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningVoksen Ungdom 
ÅrskortGyldig 1 kalenderårGyldig et kalenderår. Medlemskap påkreveskr 1 800kr 700
MedlemskapGyldig 1 kalenderårMedlemskontingent for et kalenderår.kr 100kr 100
SesongkortGyldig 1 terminVår- eller høsttermin-/sesongkort. Medlemskap påkreves.kr 1 000kr 350
EnkelttimeGyldig 1 ganger innenfor 1 dagGjelder for 1 timekr 75
Klippekort 10 klippGyldig 1 årKort med 10 klipp, gyldig et år fra dato. Årsmedlemskap påkreves.kr 600

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83